A FIÚS ANYÁK TÍZPARANCSOLATA

Ezek azok a legfontosabb dolgok, amiket egy anya feltétlenül el kell, hogy mondjon a fiának! Minden anyának, gyereknek és leendő feleségnek erősen ajánlott!

1. Spor­tolj.

A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2. Te adod meg egy intim kap­cso­lat alaphangját.

Ezért ne vegyél el olyas­mit egy lány­tól, amit később már nem adhatsz neki vissza.

3. Pisilj óvatosan.

Tudod, azt valakinek fel is kell taka­rí­ta­nia utána.

4. Ne legyél verekedős.

Soha ne legyél egy vere­ke­dés kez­de­mé­nyezője, de ha egy idi­óta beléd köt, kér­lek védd meg magad.

5. Legyél erős és gyen­géd is egyben.

6. Egy nő bár­mire képes, amire te.

Vagyis épít­heti a kar­ri­er­jét, amíg te haj­nali 3-kor pelen­kát cse­rélsz. Egy jól működő kap­cso­lat titka a köl­csö­nös tisztelet.

7. Virá­got venni szí­ved válasz­tott­já­nak csak úgy, min­dig jó ötlet.

8. Jobb ked­ves­nek lenni, mint ha min­dig neked van igazad.

9. Min­den hely­zet­ben őrizd meg a humorérzéked.


10. Válassz jól feleséget.
A menyem lesz a kul­csa annak, mennyi időt tölt­he­tek majd veled és az unokáimmal.

+1. Ne felejts el felhívni.
Mert lehet, hogy nagyon hiány­zol nekem.

Szerinted is nagyon igaz? Akkor ne felejtsd el megosztani!!

Ezek is érdekelhetnek